Omnibus Prestashop moduł

Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus z 27 listopada 2019 r. przewiduje zmiany w unijnym prawie ochrony konsumentów, które będą miały znaczny wpływ na wielu przedsiębiorców, w tym tych funkcjonujących w środowisku cyfrowym. Wiąże się to między innymi z obowiązkiem informowania o cenach stosowanych przez przedsiębiorców. Zwraca się uwagę na obniżki cen i informowanie o promocjach cenowych przez przedsiębiorców, co wywołało kontrowersje.

Skąd pomysł wprowadzenia dyrektywy Omnibus?

Przyczyną leżącą u podstaw wprowadzenia tego obowiązku było dostrzeżenie przez Komisję Europejską coraz częstszej praktyki „żonglowania” przez przedsiębiorców cenami

Przedsiębiorcy praktykowali coraz częstsze sztuczne zawyżanie cen przed rozpoczęciem promocji, stąd chęć ukrócenia takich nieuczciwych praktyk i nadania obniżkom realnego wymiaru, co ma na celu poprawienie sytuacji konsumentów.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Zgodnie z projektowanymi przepisami dodatkowe obowiązki informacyjne w zakresie podawania cen będą dotyczyć przedsiębiorców działających w środowisku tradycyjnym, online, telefonicznym i katalogowym, a także podmiotów gospodarczych spoza UE, które kierują swoją sprzedaż do konsumentów w Unii Europejskiej. Przepisy te obejmują zarówno faktycznych sprzedawców, jak i podmioty pośredniczące w sprzedaży lub dostarczające narzędzia umożliwiające porównywanie cen, którym w związku z wejściem w życie nowych przepisów będzie przypisana funkcjonalność umożliwiająca swoim klientom – sprzedawcom – zrealizowanie nowego obowiązku.

Dlatego wychodzimy na przeciw!

Wszyscy nasi klienci mogą liczyć na aktywne wsparcie programistyczne z naszej strony. Oferujemy autorski projekt, dzięki któremu nie muszą się Państwo o nic martwić. Wprowadzona przez nas wtyczka na sklepach Presta Shop jest w pełni zgodna z normami i przepisami wprowadzonymi przez Unię odnośnie dyrektywy Omnibus. Odciąża od wprowadzania i gromadzenia danych w sposób manualny, dzięki czemu nie muszą robić tego Państwo osobiście. Nasz moduł rozwiązuje problem automatycznie i samoistnie.

 

Bez tajemnic. Cena naszego modułu to jedyne 185 zł brutto!

Unijny ustawodawca przewidział trzy wyjątki (tzw. opcje regulacyjne), które pozwalają państwom członkowskim na odstąpienie od wymogu podawania przez sprzedawcę wcześniejszej ceny.

  • Pierwszy z nich, uregulowany w art. 6a ust. 3 dyrektywy 98/6/WE, odnosi się do towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, takich jak świeża żywność i napoje o krótkim terminie przydatności do spożycia. W przypadku takich towarów państwa członkowskie mogą wyłączyć je z zakresu stosowania art. 6a lub zezwolić sprzedawcy na podanie ostatniej ceny stosowanej bezpośrednio przed obniżką jako cenywcześniejszej. Natomiast w stosunku do towarów, które nie są łatwo psującymi się towarami ze względu na swój skład fizyczny i właściwości, a jedynie tracąprzydatność w sensie handlowym, takich jak odzież sezonowa (która mogławyjść z mody), odstąpienia od zasady ogólnej dotyczącej obniżek cen państwa członkowskie nie mogą wykorzystywać.
  • Druga opcja regulacyjna, określona w art. 6a ust. 4, dotyczy towarównowo wprowadzonych do obrotu, czyli takich, które przedsiębiorca oferował przez okres krótszy niż 30 dni przed ogłoszeniem obniżki ceny. W przypadku takich towarów państwa członkowskie mogą wyznaczyć konkretny okres na wskazanie wcześniejszej ceny lub pozostawić przedsiębiorcy swobodę w zakresie ustalenia okresu i podania go wraz z odpowiadającą muwcześniejszą ceną.
  • Trzeci wyjątek, uregulowany w art. 6a ust. 5, ma zastosowanie w przypadku, gdy cena jest stopniowo, bez przerw, obniżana podczas tej samej kampanii sprzedażowej. W takim przypadkuwcześniejsza cena jest najniższą ceną w okresie 30 dni przed zastosowaniem pierwszego ogłoszenia o obniżce ceny i pozostajewcześniejszą ceną dla wszystkich kolejnych ogłoszeń o obniżce ceny w trakcie kampanii sprzedaży. Natomiast w przypadku kolejnych, przerywanych kampanii promocyjnych w okresie 30 dni zastosowanie znajduje zasada ogólna zawarta w art. 6a i przedsiębiorca ma obowiązek podaniawcześniejszej ceny dla każdej kolejnej obniżki ceny, czyli ceny najniższej w okresie co najmniej ostatnich 30 dni.

Na skutek wprowadzonych zmian w dyrektywie 98/6/WE, artykuł 8 dyrektywy Omnibus został zmieniony, co zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar za naruszenia krajowych przepisów implementujących przepisy dyrektywy. Zgodnie z nowymi zapisami ustawodawcy, przedsiębiorcy, który nie będzie wykonywał wymogów w zakresie informowania o obniżkach cen towarów i usług, mogą zostać ukarani karą pieniężną do 20 000 zł. Jeśli naruszenia te powtórzą się trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy, wówczas wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł nałożyć karę do 40 000 zł. Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uznać daną praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i ukarać przedsiębiorcę karą do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary. Jeśli natomiast osoba zarządzająca przedsiębiorcą umyślnie dopuściła do zaistnienia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, może zostać ukarana karą pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł.

Aby spełnić wymogi określone w art. 6a, podmiot gospodarczy ogłaszający obniżkę ceny musi podać najniższą cenę pobieraną za dany towar w okresie co najmniej ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny. Taka najniższa cena obejmuje wszelkie poprzednie „obniżone” ceny w tym okresie. Przykładowo, jeżeli ogłoszenie o obniżce ceny brzmi „50% taniej”, a najniższa cena w ciągu 30 poprzednich dni wynosiła 100 zł, sprzedawca będzie musiał przedstawić 100 zł jako „wcześniejszą” cenę, na podstawie której obliczyć można 50-procentową obniżkę, pomimo faktu, że ostatnia cena sprzedaży towaru wynosiła 160 zł. Jednakże sprzedawca może również poinformować konsumentów o innych cenach odniesienia, jeśli są one wyraźnie wyjaśnione i nie wprowadzają w błąd oraz nie odwracają uwagi od podanej zgodnie z art. 6a „wcześniejszej” ceny. W przypadku sieci franczyzowych oraz grup kapitałowych konieczne są dodatkowe analizy prawne, aby zapewnić zgodność z wymogami dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.

Zapraszamy na naszą stronę presta.design gdzie możesz kupić nasz moduł do sklepu prestashop: Omnibus Moduł Prestashop

Wyceń projekt – zadzwoń lub napisz

Każdy projekt strony Internetowej, sklepu Internetowego wyceniamy indywidualnie na podstawie przesłanych do nas wytycznych – wyślij informacje nt. projektu w formularzu poniżej lub użyj formularza briefu albo zadzwoń pod numer 662 302 334

 

tel. 662 302 334

od 8.00 do 16.00

 

Siedziba: ul. Elbląska 30, 10-672 Olsztyn

Biuro Olsztyn:

ul. Curie Skłodowskiej 18, 10-110 Olsztyn

Copyright © Strony, sklepy Virtualmedia 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Akceptuję
Virtualmedia Strony internetowe Olsztyn, Strony www Olsztyn
4.9
Na podstawie 14 opinii
js_loader